Projecte 'L'Espluga de Francolí'

Dins el currículum de 3r de primària es treballa la localitat i partint d’aquí hem anat desenvolupant el projecte interdisciplinari l’Espluga de Francolí.

Es treballa principalment des del Coneixement del medi i Llengua catalana, però intervenen totes les àrees.

Objectius generals:

  • Portar a terme un projecte cooperatiu que entusiasmi els nostres alumnes i els apropi a l’entorn on viuen.
  • Treballar l’adquisició de competències bàsiques a partir de les activitats de les diferents àrees.
  • Adquirir coneixements i valorar el  patrimoni natural, social, cultural i artístic del poble.
  • Potenciar l’aprenentatge de l’anglès.
  • Fer ús de les noves tecnologies i recursos (TIC, càmera digital).
  • Promoure l’estima al poble i el sentit de pertinença.

Activitats:

El projecte planteja diferents tipus d’activitats:

  •  D’observació i localització: dels carrers, edificis històrics, monuments commemoratius, riu, entorn natural...

Projecte 3r

 

  • De recerca: nom del poble, escut, edificis històrics, monuments, personatges il·lustres, entitats...

Projecte 3r

 

  • De síntesis: explicar i resumir les observacions i recerques realitzades.

Projecte 3r

 

  • De la vida quotidiana: anar a comprar.

Projecte 3r


També et pot interessar...