LLAR D'INFANTS

La nostra Llar d'Infants acull nens i nenes des dels 4 mesos fins als 3 anys i proporciona estima, comprensió, coneixements, educació en valors, respecte, afecte, i assegura les relacions de confiança amb les persones adultes i els infants que té al seu voltant.

A la Llar d'Infants valorem molt que la relació entre família i escola sigui molt cohesionada i es tingui una actitud participativa per ambdues parts ja que l'etapa d'educació infantil de primer cicle es caracteritza per ser una etapa evolutiva on es defineixen els primers vincles amb contextos externs a la família. Aquest cicle és l'inici d'una etapa educativa que pot tenir continuïtat a la mateixa escola.

 

 

ELS CARGOLETS - AULA DE 4 a 12 MESOS


L’aula dels cargolets és l’aula dels nadons; infants d’edat compresa entre 4 mesos i 1 any. 

Els Cargolets

Les activitats que es realitzen en aquesta aula, estan organitzades en diferents projectes, i es basen principalment en anar potenciant l'estimulació dels sentits amb l'experimentació i manipulació, oferint una àmplia gama d’objectes i materials  atractius per les seves qualitats, construint així una imatge positiva d’ells mateixos i conduint-los cap a un desenvolupament integral.

 

LES TORTUGUES - AULA DE 1 a 2 ANYS


L'aula de les Tortugues és l'aula dels nens i nenes que tenen 1 any al començar l’escola i fan 2 anys durant el curs.

Les Tortugues

Així mateix, i conservant el tipus d'activitats realitzades a l'aula dels cargolets, a l'aula dels infants d'un a dos anys, hem incorporat activitats més dirigides i de psicomotricitat fina com ara enganxar adhesius, pintar i manipular objectes amb característiques concretes. També hem millorat l'atenció mitjançant l'audició de contes i cançons breus. 

 

ELS PEIXETS - AULA DE 2 a 3 ANYS


L'aula dels peixets és l'aula dels més grans de la Llar d'Infants; infants d'edats compreses entre els 2 i els 3 anys. 

Els Peixets

Com que els alumnes d'aquesta aula ja són capaços d'estar atents estones una mica més llargues, realitzen activitats una mica més complicades, descobreixen moltes coses noves i comencen a fer raonaments senzills. Tot això s'aconsegueix proporcionant activitats que ajudin al desenvolupament integral dels infants. Així doncs, a través de les tres àrees curriculars de l'educació infantil: Descoberta d'un mateix i dels altres, Descoberta de l'entorn, i Comunicació i llenguatges, els alumnes de l'aula de 2 a 3 anys creixen en coneixements, hàbits i rutines i, d'aquesta manera, són cada vegada més autònoms.

 

Recursos didàctics


Les activitats i els recursos didàctics utilitzats a la Llar d'Infants Mare de Déu del Carme estan elaborats per les educadores i, per tant, adaptats als nens i nenes de cadascuna de les classes. Aquests recursos didàctics han estat anomenats 'L'aventura d'aprendre'. Els alumnes són els protagonistes dels seus propis aprenentatges, poden conèixer molt bé les mascotes de la seva classe, gaudeixen realitzant activitats adaptades als seus propis interessos...

Gràcies a aquesta manera de treballar, des dels més petits fins als més grans de l'escola bressol, poden treballar els mateixos projectes però tenint en compte els diversos estats maduratius; no tots els infants són capaços de fer les mateixes activitats.

Així doncs, els materials didàctics són actualitzats i adaptats als infants, i incorporen activitats de tot tipus: manipulació, descobriment, raonament, música, moviment, llenguatge oral,...

Projectes de la Llar d'Infants

 

Pati interior


Una de les instal·lacions de la Llar d'Infants és el seu pati interior. Aquest ha estat remodelat en els darrers anys per tal d'adaptar-lo a les necessitats dels més petits de l'escola. En aquest pati, els infants poden jugar i esbargir-se a més a més de realitzar activitats dirigides de tot tipus. Així mateix, és un espai on, dels més petits als més grans, comparteixen joguines, somriures, converses i moments de joc i activitat dirigida.

Pati interior 1

Pati interior 2

 

BLOC DE LA LLAR D'INFANTS


En aquest bloc es van penjant activitats que fan els alumnes al llarg del curs.

Bloc de la llarTambé et pot interessar...